CrossMark Breda

CrossMark Breda: de plek om te wonen, ondernemen, werken en te ontmoeten!

CrossMark Breda is het begrip dat staat voor de verandering van de Bredase Spoorzone in het centrum van de stad. Een vernieuwende en uitdagende aanvulling op die stad. Maar vooral een kwaliteitsvergroting. Een gebied van ongeveer 100 ha, direct grenzend aan de historische Bredase binnenstad, verandert van grootschalige industriecomplexen naar een compleet nieuw stadsdeel: een extra stad, naast de historische Bredase binnenstad. CrossMark Breda ontwikkelt zich - met respect voor de bestaande kwaliteiten, de intimiteit en de historie van de stad als geheel - tot een modern stadsdeel dat hier complementair aan is.

Centraal in CrossMark Breda ligt het nieuwe station Breda: een van de 6 nieuwe sleutelprojecten. Het gebied krijgt een hoogstedelijke uitstraling als centrum van de Europese regio, met functies voor wonen, werken, zorg en cultuur. Die mix van functies is kenmerkend, net als de hoge kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte.

CrossMark Breda het gebied

Kunstwerk Breda

CrossMark Breda verbindt

Breda is van oudsher een knooppunt van internationale verbindingen. De centrale ligging tussen belangrijke economische centra (Randstad en Vlaamse Ruit) en als westelijke poort tot BrabantStad geeft de stad een sterke positie. In toenemende mate vervult Breda een rol van betekenis in het Europees netwerk van rail- en wegverbindingen.

Korte reistijden voor personeel, klanten en relaties: de aanleg van de HSL-Zuid en de aansluiting hierop met hogesnelheidstreinen naar Antwerpen - Brussel en Amsterdam zorgen ervoor dat reistijden van en naar Brussel en Amsterdam worden verkort tot een uur, Antwerpen en Rotterdam liggen op 20 minuten. Andere Europese steden komen, in tijd gemeten, snel dichterbij. En net van hoogwaardige openbaar vervoer-verbindingen, de ruit van snelwegen rond de stad en de verbreding van de A16 maken het bereikbaarheidsprofiel compleet. Breda mag zich met recht het Zuidelijk Vervoer Knooppunt noemen.

Internationaal ontmoeten en stedelijk leven en werken

De historische binnenstad, het groene buitengebied, de parken in de stad, het Bourgondisch karakter en het rijke culturele leven maken van Breda een prettige en aantrekkelijke woon- en werkstad. Tel daarbij de ruime aanwezigheid van personeel en een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking bij op en dat maakt Breda tot een ideale vestigingslocatie. Veel bedrijven kozen al voor Breda als centrale vestiging binnen de Benelux.

Bekijk de film

Factsheet

pdf Alle feiten en cijfers van CrossMark op een rij (PDF, 714.26 KB)