Nieuw gerechtsgebouw Breda

De bouw van het nieuwe gerechtsgebouw is afgerond.

Het nieuwe gerechtsgebouw huisvest drie gebruikersorganisaties. In mei 2018 verhuisde het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant naar het nieuwe gebouw. Gevolgd door Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Ontwerp

Het gerechtsgebouw is een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, bestemd voor drie afzonderlijk herkenbare organisaties. Gezag wekkend maar tegelijk ook toegankelijk en in een veilige omgeving. In het nieuwe gerechtsgebouw hebben  de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming hun intrek. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de portier, beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn  de kantoorruimtes van de drie organisaties gescheiden ondergebracht. Na een centrale entree met een aantal gezamenlijke faciliteiten hebben de drie organisaties ook ieder hun eigen publieksruimtes.

Verbinding

Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het station, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door zijn krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het Spoorpark Breda  is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad. De totale oppervlakte van het gerechtsgebouw bedraagt circa  33.000 m² bruto vloeroppervlakte  exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting. Er is een parkeergarage voorzien van circa 8.000 m2.