Drie Hoefijzers

Publicatiedatum: 
12 september 2011

Drie Hoefijzers

Hoofdkantoor voormalige brouwerij Drie Hoefzijers

Op het terrein van de voormalige brouwerij Drie Hoefijzers verrijst een een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied dat deel uitmaakt van sleutelproject Via Breda. Drie Hoefijzers bestaat uit een zuidelijk en noordelijk plandeel. In het zuidelijk plandeel zijn inmiddels ‘Het Oranjekwartier’, het appartementencomplex ‘Den Hertogh’ en de woningen aan de Smits van Waesbergestraat gerealiseerd. Daarnaast zijn woningen gebouwd aan de Ceresstraat, aan de andere kant van de Smits van Waesbergestraat en is de Ceresstraat opnieuw ingericht. De uitbreiding van de Sint Josephschool werd al eerder gedaan. Daarmee is Drie Hoefijzers Zuid zo goed als voltooid.

Voor het noordelijke deel van het voormalige brouwerijterrein heeft het College van burgemeester en wethouders een ruimtelijke ontwikkelingsvisie vastgesteld.  

Ontwikkelingspotentie

Dit gebied ontleent zijn ontwikkelingspotentie onder meer aan de gunstige ligging in de stad bij het centrum en het station en aan de aanwezigheid van meerdere, historisch waardevolle gebouwen, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij en het oude brouwhuis.Het voormalige Brouwhuis krijgt een nieuwe multifunctionele bestemming met onder andere werken en wonen.