Inzet fonds stedelijke ontwikkeling voor gebiedsontwikkeling havenkwartier

Publicatiedatum: 
27 maart 2017
Het College van burgemeester en wethouders wil een bedrag van €250.000,- uit het fonds Stedelijke Ontwikkeling inzetten voor de gebiedsontwikkeling van de locatie Van Puijfelik en Backer & Rueb.

Na gesprekken tussen de gemeente Breda, de huidige eigenaar (curator) en een initiatiefnemer voor het gebied Van Puijfelik/ Backer & Rueb is een voor alle partijen reëel perspectief ontstaan voor dit gebied. In combinatie met de buitenruimte kan daarbij toekomstwaarde gegeven worden aan het erfgoed op deze locatie. In dit perspectief wordt het erfgoed door de initiatiefnemer substantieel behouden en krijgt het erfgoed toekomstwaarde, in combinatie met nieuw gebruik, aanvullende woonbebouwing en inrichting van de buitenruimte.

Een en ander wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van €250.000 vanuit het fonds Stedelijke Ontwikkeling 2017. Dit bedrag wordt gebruikt voor het omzetten van een deel van het bedrijventerrein naar openbare ruimte en eventuele leisurefuncties. Bovendien kan de buitenruimte, die grenst aan de rivier de Mark, worden ingericht ter versterking van de Mark als ‘wateras’ en de verbinding met het centrum.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “De doelstelling van Via Breda is  om in nauwe samenwerking met betrokken eigenaren, marktpartijen en bewoners, een nieuw stadsdeel tot stand te brengen. Op grond van dit besluit kunnen we samen met de huidige eigenaar en de initiatiefnemer een vervolgtraject voor dit belangrijke gebied uitwerken. Daarbij onderzoeken we de haalbaarheid van de herontwikkeling, een plan voor de sanering en afspraken over het erfgoed.
Op basis van het ingediende initiatief  zien we als College op dit moment goede mogelijkheden om het  erfgoed te integreren in een herontwikkeling. Heel concreet in de vorm van het behoud van een deel van de hallen, het pand Elektron, de Belcrumhaven en de Speelhuislaan. Het plan voor het gebied Van Puijfelijk / Backer & Rueb krijgt een plek in het gebiedsperspectief Havenkwartier dat we momenteel met de stad vormgeven en in de loop van dit jaar aan de raad aanbieden”.