Plannen supermarkt-locatie naast station Breda stap verder

Publicatiedatum: 
31 mei 2018
Een gebouw van 5 en 6 lagen met daarin 119 appartementen, supermarkt en parkeergarage met 224 plaatsen.

Dat zijn de plannen van eigenaar/belegger Thes voor de locatie aan de oostkant van station Breda, waar vroeger alleen de supermarkt van Albert Heijn zat. De Gemeente Breda past de in 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Thes aan; het hoofdvolume van het gebouw verandert in ruimtelijke zin niet. De 3 kantoorlagen in het oorspronkelijke plan worden omgezet naar 4 woonlagen op de supermarkt.

In 2012 sloot de Gemeente Breda een samenwerkingsovereenkomst met Thes. Daarin was onder meer kantoorruimte opgenomen. De economische recessie en daarmee de ongunstige omstandigheden op de kantorenmarkt heeft uiteindelijk niet geleid tot het kunnen aantrekken van eindgebruikers voor het kantorenprogramma. In het voorjaar van 2017 heeft Thes aangegeven dat zij afziet van het destijds beoogde kantoorprogramma als onderdeel van het bouwplan en wil omzetten naar een woonprogramma.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “Door de overeenkomst met Thes uit 2012  aan te passen en in het geval er een omgevingsvergunning is verleend, kan Thes starten met de bouw van de supermarkt, de woningen en de parkeergarage. De buitenruimte wordt net zoals bij het nieuwe gerechtsgebouw een coulissenlandschap en daarmee een onderdeel van het spoorlandschap in Via Breda. Kijkend naar de schaal en de maat van Via Breda waar de locatie Thes onderdeel van uitmaakt, is het van wezenlijk belang dat op deze zichtlocatie een kwalitatief goed bouwplan in samenhang met het coulissenlandschap wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Met de realisatie van dit bouwplan wordt feitelijk de oostkant van het Stationskwartier afgemaakt”. 

Parkeren


Bewoners van het appartementencomplex en bezoekers van de supermarkt kunnen straks parkeren in een parkeergarage met totaal 224 plaatsen. Het aantal parkeerplaatsen voldoet ruim aan de parkeernorm voor het Stationskwartier en biedt zelfs een 12-tal extra plaatsen ten opzichte van de maximale parkeernorm.

Duurzaamheid


De plannen van Thes dragen bij aan de ‘Duurzaamheidsvisie Breda 2030’. Dit komt tot uitdrukking door zo compact en flexibel mogelijk te bouwen en gebruik te maken van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en technieken. De nieuwbouw wordt gasloos uitgevoerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar onderzoeken van de mogelijkheden voor warmte- en energievoorziening door middel van warmte-koudeopslag (WKO), stadverwarming en zonnestroom en het inzetten op elektrische oplaadpunten, deelauto’s en fietsen. Tot slot draagt ook het coulissenlandschap  bij aan een milieu van wonen in het groen en zorgt voor een beter functionerend watersysteem en het voorkomen van wateroverlast.