Definitief ontwerp Menno van Coehoornstraat vastgesteld

Publicatiedatum: 
26 mei 2020

Het College van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp voor de Menno van Coehoornstraat vastgesteld. Bij het ontwerp van de straat is rekening gehouden met de doelstellingen die de gemeente Breda heeft op het gebied van klimaatadaptatie. Zo worden er onder meer 18 nieuwe bomen geplant. Het is de bedoeling dat de Menno van Coehoornstraat eind 2020 helemaal klaar is.

In het kader van de ontwikkeling van het Stationskwartier met centraal daarin het nieuwe station heeft de gemeente de Spoorbuurt een kwaliteitsimpuls gegeven. Deze impuls versterkt het positieve karakter van de Spoorbuurt als woon- en werkgebied tussen het spoor en het centrum van Breda. De Menno van Coehoornstraat is de laatste straat in een hele reeks van herinrichtingen binnen het Stationskwartier. Eerder werden in dit kader ook de Willemstraat en de Meerten Verhofstraat aangepakt.

Karakteristiek


In samenspraak met de bewoners van de Menno van Coehoornstraat is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting. Een groot deel van de materialen is ook gebruikt in andere straten in het Stationskwartier. Die zijn allemaal  ingericht conform de karakteristiek van de 19de eeuwse buurt: trottoirtegels met basalt, natuursteen trottoirbanden, gebakken klinkers in de rijbaan en statige straatverlichting. Vooral over de manier waarop is omgegaan met groen hebben de bewoners actief meegedacht.

Inrichting


De Menno van Coehoornstraat wordt ingericht als eenrichtingsverkeer van de Stationsweg naar de Delpratsingel. De rijbaan wordt versmald tot 4 meter, zodat fietsers in 2 richtingen en auto’s in 1 richting goed kunnen passeren. Aan beide kanten van de rijbaan komt een langsparkeerstrook met daartussen groenvakken met bomen en hagen. Vanwege de smallere rijbaan zouden trottoirs onnodig breed worden. Mede vanuit klimaatadaptatie is het uitgangspunt om niet meer verharding te maken dan nodig is. Daarom komt er tussen de parkeerstrook en gevel nog een groenstrook met laag blijvende beplanting.

Klimaatadaptatie en duurzaamheid


Belangrijk uitgangspunt bij alle projecten in CrossMark is invulling geven aan de doelstellingen die de gemeente Breda heeft op het gebied van klimaatadaptatie. In het nieuwe ontwerp van de Menno van Coehoornstraat komen 18 nieuwe bomen (Magnolia). Die worden geplant in speciale boombunkers met een watercel die bovenop de boombunker ligt. Hierin wordt water aanvankelijk vastgehouden en daarna gedoseerd afgegeven aan de boomgroeiplaats daaronder.

Wethouder Paul de Beer hierover: “Geweldig dat we nu ook de Menno van Coehoornstraat opnieuw kunnen gaan inrichten. Daarmee zetten we de laatste stap in de kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van het Stationskwartier. Ik ben ook blij dat we samen met de bewoners van de straat een ontwerp hebben kunnen maken, dat niet alleen recht doet aan het historische karakter, maar vooral ook bijdraagt aan de doelen die we als gemeente hebben op het gebied van klimaat”.