Ontwikkelplots

Het plangebied De Hoven krijgt een rustig en groen karakter. De groene binnenhoven van de kantoorgebouwen (max. 17.600 m2 bruto vloeroppervlak) en woningen (max. 70 stuks) zijn privégebied en geven de locatie een ruimtelijke, open en prettige sfeer.

De Hoven

Het plangebied De Hoven krijgt een rustig en groen karakter. De groene binnenhoven van de kantoorgebouwen (max. 17.600 m2 bruto vloeroppervlak) en woningen (max. 70 stuks) zijn privégebied en geven de locatie een ruimtelijke, open en prettige sfeer.

De Hoven in de Spoorstraat kent een ontwikkelingsprofiel van wonen en werken in afzonderlijke zelfstandige gebouwen. Alleen de kop van de Spoorstraat/ hoek Belcrumweg/Academiesingel en de kavel naast het kantoor van AlleeWonen blijven beschikbaar voor directe uitgifte. De schaal van de mogelijke ontwikkelingen is kleinschalig en daardoor zijn de kantoorontwikkelingen op deze locatie niet concurrerend met de ontwikkelingen op de locatie Coulissen West.

Het is echter wenselijk meer functiemenging in Via Breda te ontwikkelen, gecombineerd met de actuele marktvraag naar ander functies zoals o.a. leisure. Hiervoor is de Spoorstraat een mogelijke locatie. De voorkeur is vooralsnog te sturen op tijdelijk gebruik en om niet op korte termijn deze locatie in definitieve vorm tot ontwikkeling te brengen.  Met tijdelijke invulling wordt echter flexibiliteit geboden om in te spelen op marktinitiatieven.

Drie Hoefijzers Noord

Het nieuwe stadslandschap Drie Hoefijzers Noord vormt in het oosten van het Via Breda gebied de afronding van de ingrijpende transformatie direct ten noorden van het spoor. Waar vroeger de bedrijfsgronden van brouwerij De Drie Hoefijzers waren gelegen verrijst een levendige nieuwe woonbuurt met een eigen identiteit bij die de brug slaat tussen de Linie, Drie Hoefijzers Zuid en de binnenstad. Op de locatie Drie Hoefijzers Noord is voorzien in ongeveer 230 woningen, waarvan 40 % grondgebonden woningen en 60 % appartementen. Er wordt uitgegaan van een koop- en huurprogramma in het middeldure (laag en hoog) segment, zowel in eengezins- als in meergezinswoningen. Daarnaast is ruimte voor circa 5.600 m2 aan commerciële voorzieningen.