Spoorpark Breda

Ambitie

Rond het station is het oude rangeerterrein getransformeerd tot een dynamisch 24/7 woon- werkgebied. Daarbij is het motto stedelijk leven en internationaal ontmoeten leidend. Langs het spoor liggen geen achterkanten van gebouwen en/of afzonderlijke tuinen, maar ligt een doorlopend park. Dit Spoorpark is een groep van gebouwen aan beide kanten van het spoor met daartussen een park. Ruim 50.000 reizigers komen met de trein naar Breda. Het Spoorpark is de lobby van Breda, als de foyer van een schouwburg: groots, multifunctioneel, kwalitatief hoogwaardig, verwelkomend en met een eigen karakter.

Inrichting

Het spoor is het leidend principe voor de inrichting. Het Spoorpark krijgt zijn groene karakter door het gebruik van bomen, kruiden, heesters en grassen in verschillende hoogtes.

Gebruik

Het Spoorpark is er voor de reizigers, maar ook voor de stadsbewoners. Het wordt gebruikt als verblijfsruimte door mensen die in dit gebied werken, bezoekers en bewoners en heeft een functie als alternatieve route van het station naar de binnenstad.

Klimaatbestendig

Het Spoorpark is een buffer voor hemelwater en voert dit met vertraging af. De bomen geven schaduw en dragen bij aan hittebestrijding. De vaste planten en grassen zorgen voor verkoeling door verdamping.

Ruimte voor natuur

De diversiteit aan beplanting in het park en tegen de geluidsschermen langs het spoor (van brokken steen) biedt een interessant biotoop voor insecten, kleine zoogdieren en diverse vogelsoorten, waaronder mussen.

 

Coulissenlandschap

Coulissenlandschap 1