Spreekuur omgevingsmanager

Er is een omgevingsmanager voor CrossMark Breda aangesteld.

Als u een afspraak wil maken met de omgevingsmanager kunt u contact opnemen via het contactformulier van deze website.

Leefbaar, veilig en bereikbaar

De omgevingsmanager van CrossMark Breda kijkt of de werkzaamheden van de projecten die uitgevoerd worden voor de omgeving op een leefbare, veilige en bereikbare manier gebeuren.
Voor leefbaar kunt u denken aan trillingen, schades, schoonhouden van de omgeving en de werkplaats, werktijden enzovoorts.
Veilig gaat vooral om de sociale veiligheid, omdat de projecten zich afspelen in druk bezocht binnenstedelijk gebied.
Bereikbaarheid gaat over: aanrijroutes van bouwverkeer, laden en lossen, parkeeroverlast door bouwactiviteiten, bereikbaarheid van woningen enzovoorts.

Bouwprotocol en faseringsplan

Op basis van het bouwprotocol voor CrossMark Breda wordt met alle projecten hieraan invulling gegeven. De omgevingsmanager kijkt ook naar de samenhang tussen de projecten. Als projecten direct naast elkaar plaatsvinden moeten samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Er kunnen bijvoorbeeld niet meerdere grote ontsluitingswegen tegelijk worden opgebroken. Daarom wordt gewerkt met een faseringsplan. Dit plan bevat alle planningen van de uitvoering van werken, voor zover deze bekend zijn. Op die manier kunnen knelpunten op tijd worden aangepakt. De omgevingsmanager kijkt dus mee met de projecten in hun uitvoeringsfase en probeert de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren. Ook wordt richting de projecten aangestuurd om gedegen en tijdige informatie naar alle betrokkenen.

Afspraak maken met de omgevingsmanager

Op afspraak via crossmarkbreda@breda.nl

U kunt uw meldingen overigens altijd doorgeven via de Gemeente Breda.