Op loopafstand van het HSL-station en de historische binnenstad van Breda ligt een terrein van 46 voetbalvelden groot. Een terrein waar tot 2005 suiker werd geproduceerd en daarom nu ’t Zoet heet. De komende twintig jaar wordt dit gebied getransformeerd tot een hoogstedelijk gebied. Dit betekent een dynamische en dichte mix van wonen, werken en recreëren. Dit nieuwe stadsdeel aan de Mark wordt van grote betekenis voor de toekomst van de stad.
 

Toekomstperspectief 't Zoet

De realisatie van een nieuw stuk stad in Breda is een stap dichterbij gekomen. ‘t Zoet moet een nieuwe stadswijk worden die zorgt voor nieuw stedelijk leven in Breda. Hoogstedelijk en verbonden, waarbij niet meer van hetzelfde wordt gebouwd, maar een uniek stadsdeel zoals Breda dat nog niet kent. Het College van burgemeester en wethouders van Breda vraagt de Bredase gemeenteraad het ‘Toekomstperspectief ’t Zoet’ vast te stellen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stelde die visie 7 maart vast. Het toekomstperspectief is het document waarin de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van ’t Zoet wordt verwoord. Het is een visie en geen in beton gegoten plan.


Proef ’t Zoet – Toekomstperspectief 2040

 

Participatie

Het Bredase college gaf in het najaar van 2022 het ‘Ontwerp Toekomstperspectief’ vrij voor participatie. Na een intensief participatietraject met omgeving en stakeholders is het Ontwerp Toekomstperspectief op onderdelen verrijkt. Het uitvoeren van het participatietraject was een belangrijke stap voor het krijgen van begrip en draagvlak in deze fase van de gebiedsontwikkeling van ’t Zoet, onder andere door betrokkenheid van veel inwoners, ondernemers, geïnteresseerden en experts van binnen en buiten Breda.
 

Waarom 't Zoet

Grote opgaven: Iedereen is het erover eens dat de kenmerkende hoge kwaliteit van leven in Breda behouden moet blijven. Tegelijkertijd staat de stad voor grote en complexe maatschappelijke uitdagingen. Een sociaal en maatschappelijk verbonden stad. Maar ook de klimaatverandering, de transitie op het gebied van energie en mobiliteit, schaarste in talent en de noodzaak circulaire economie in Breda te ontwikkelen. Opgaven die niet los van elkaar op te lossen zijn.

 

Een nieuwe schaalsprong: Daarnaast maakt Breda zich op voor een nieuwe schaalsprong. Het centrum van Breda groeit. Van een plek in 2020 waar ruim 21.000 mensen woonden en 25.000 mensen werkten, naar een nieuw centrum waar in 2040 naar verwachting 43.000 mensen wonen en 32.500 mensen werken. Dit vraagt om veel nieuwe woningen en een aantrekkelijke plek om te wonen en werken.