De plek waar van 1872 tot 2005 in Breda suiker werd geproduceerd, verandert de komende jaren in een unieke locatie. Het gebied van 26,4 hectare, goed ontsloten met zeer goede verbindingen voor wandelen, fietsen, varen en openbaar vervoer. Op loopafstand van het Bredase station en de binnenstad. Een groen gebied aan het water waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Een plek die niet alleen voor Breda, maar ook voor de regio en de provincie Noord-Brabant van betekenis is.

Historisch

 
In 1872 werd langs de Mark bij het station Breda een suikerfabriek gebouwd. De suikerfabriek in Breda werd opgericht door de Bredasche Beetwortelsuikerfabriek Van Aken, Segers en Compagnie.  In 1874 werd de fabriek gekocht door de Belgische suikermagnaat Felix Wittouck. Vanaf toen heette de fabriek dan ook ’de Wittouck’. Later werd dit de Centrale Suiker Maatschappij (CSM). Deze fabriek bleef tot 2005 in bedrijf en was gedurende al die tijd niet alleen een zeer beeldbepalend element in de skyline van Breda, maar ook een belangrijke bron van welvaart, werkgelegenheid voor de stad en de altijd aanwezig herkenbare geur tijdens de bietencampagne.  

Gezamenlijke aankoop 


In 2021 kochten de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant samen het voormalig CSM-terrein. Voordat het in gebruik wordt genomen, wordt momenteel het terrein veilig gemaakt: vervuilde bodem wordt aangepakt, uitstekende funderingsresten van de gebouwen die nog in de grond zitten worden verwijderd en het hele terrein wordt afgesloten en bewaakt, met als doel de Bredanaar op afzienbare tijd kennis te laten maken met het gebied. Tegelijkertijd wordt de idee- en planvorming over de toekomst nu opgepakt. 

Vragen

Heb je vragen, plannen of ideeën voor ’t Zoet?
Ga dan naar www.tzoet.com.
Neem contact met ons op.