Op loopafstand van het HSL-station en de historische binnenstad van Breda ligt een terrein van 46 voetbalvelden groot. Een terrein waar tot 2005 suiker werd geproduceerd en daarom nu ’t Zoet heet. De komende twintig jaar wordt dit gebied getransformeerd tot een hoogstedelijk gebied. Dit betekent een dynamische en dichte mix van wonen, werken en recreëren. Dit nieuwe stadsdeel aan de Mark wordt van grote betekenis voor de toekomst van de stad.

Proef ’t Zoet – Toekomstperspectief 2040

Als start voor de gebiedsontwikkeling van 't Zoet hebben verschillende experts vanuit de gemeente en de provincie gewerkt aan ‘Proef ’t Zoet – Toekomstperspectief 2040’. Een visie voor de toekomst van 't Zoet. Dit is nog geen plan. Maar een raamwerk dat richting geeft aan de invulling van 't Zoet. Met belangrijke pijlers die voldoende flexibiliteit bieden om het gebied de komende 20 jaar in te richten. We nemen je mee in de visie en het waarom van 't Zoet.

 

Waarom 't Zoet

 

Grote opgaven: Iedereen is het erover eens dat de kenmerkende hoge kwaliteit van leven in Breda behouden moet blijven. Tegelijkertijd staat de stad voor grote en complexe maatschappelijke uitdagingen. Een sociaal en maatschappelijk verbonden stad. Maar ook de klimaatverandering, de transitie op het gebied van energie en mobiliteit, schaarste in talent en de noodzaak circulaire economie in Breda te ontwikkelen. Opgaven die niet los van elkaar op te lossen zijn.

 

Een nieuwe schaalsprong: Daarnaast maakt Breda zich op voor een nieuwe schaalsprong. Het centrum van Breda groeit. Van een plek in 2020 waar ruim 21.000 mensen woonden en 25.000 mensen werkten, naar een nieuw centrum waar in 2040 naar verwachting 43.000 mensen wonen en 32.500 mensen werken. Dit vraagt om veel nieuwe woningen en een aantrekkelijke plek om te wonen en werken.