't Zoet

Vlakbij het historische stadscentrum van Breda en op loopafstand van het station ligt een uniek terrein waar een uitzonderlijk nieuw stadsdeel gebouwd gaat worden. 
Een paar jaar geleden kochten de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda dit terrein van de voormalige suikerfabriek. 46 Voetbalvelden groot en anderhalf keer zo groot als de historische binnenstad van Breda. Met de toepasselijke naam: ‘t Zoet. 
De komende jaren wordt ‘t Zoet de Sweetspot van Brabant. Een uniek stadsdeel aan de rivier de Mark, verbonden met de binnenstad van Breda. Hier kun je binnenkort je prachtig wonen, werken en recreëren. 
Zoiets realiseer je natuurlijk niet zo maar even. Denk alleen al aan de infrastructuur die aangelegd moet worden. Een gigantische klus, maar de eerste stappen zijn gezet! 

Toekomstperspectief 2040

Het ‘Toekomstperspectief 2040 – Proef ’t Zoet’ is een visie en raamwerk om de invulling van deze unieke locatie de komende jaren vorm en inhoud te geven. Met Water, Hoogstedelijk en Verbonden als belangrijke thema’s. 

Er worden tal van onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de bodemkwaliteit, natuur, geluid en veiligheid. Het omgevingsplan wordt aangepast om straks de nodige vergunningen te kunnen verlenen. 
En er wordt alvast gezocht naar de beste partijen die uiteindelijk in ‘t Zoet gaan bouwen. 

Na alle voorbereidingen beginnen in 2026 de werkzaamheden, en tussen 2028 en 2030 worden de eerste woningen op ‘t Zoet opgeleverd. 
Maar nu is er al van alles te beleven op ’t Zoet! Een deel is namelijk ingericht als stadspark en evenemententerrein. Geniet van een drankje, optredens, tentoonstellingen en films. Heerlijk! 
Een unieke plek met een gouden toekomst: ’t Zoet, de Sweetspot van Brabant.

Proef ’t Zoet – Toekomstperspectief 2040

Het belang van milieu en omgeving ontwikkeling ‘t Zoet

De ontwikkeling van ’t Zoet heeft invloed op de leefomgeving, zowel binnen als buiten het gebied. Deze ontwikkeling biedt ook kansen om door andere plannen, zoals het veranderen van functies, misschien meer positieve en minder negatieve effecten te bereiken. Dit helpt om de doelen en ambities voor ’t Zoet te halen. De effecten, alternatieve plannen en mogelijke maatregelen worden onderzocht en beschreven in een milieueffectrapportage (mer), wat resulteert in een milieueffectrapport (MER).

De milieueffectrapportage (mer) voor de ontwikkeling van ’t Zoet begint met een startdocument, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD bevat nog geen onderzoeksresultaten en maakt nog geen keuzes. In de NRD staat welke milieueffecten onderzocht moeten worden en hoe dat onderzoek uitgevoerd moet worden (reikwijdte en detailniveau).

Planning 't Zoet

Planning 't Zoet

2028-2030

Oplevering eerste woningen

2026

Start eerste fase ontwikkeling

2023-2026

Verdere uitwerking van het Toekomstperspectief en onderzoeken

2023 - 2026

Vervolg participatie

2023

Opening tijdelijk park 't Zoet

2023

Toekenning bijdragen van het Rijk en Ministeries voor de ontwikkelingen op 't Zoet

2023

Vaststellen Toekomstperspectief 't Zoet 2040 door Provincie en Gemeente Breda

2022 - 2023

Eerste participatie met betrokkenen

2021 - 2023

Gebiedsonderzoeken vinden plaats

2021

Intentieovereenkomst tussen Provincie en Gemeente Breda om de ontwikkeling te starten

2021

Aankoop terrein door Provincie en Gemeente Breda

2009

Sloop silo's terrein

2004

Sluiting CSM fabriek