't Zoet

Op loopafstand van het HSL-station en de historische binnenstad van Breda ligt een terrein van 46 voetbalvelden groot. Een terrein waar tot 2005 suiker werd geproduceerd en daarom nu ’t Zoet heet. De komende twintig jaar wordt dit gebied getransformeerd tot een hoogstedelijk gebied. 

De realisatie van een nieuw stuk stad in Breda is een stap dichterbij gekomen door de aankoop van het terrein door gemeente Breda en Provincie Noord-Brabant. ‘t Zoet moet een nieuwe stadswijk worden die zorgt voor nieuw stedelijk leven in Breda. Hoogstedelijk en verbonden, waarbij niet meer van hetzelfde wordt gebouwd, maar een uniek stadsdeel zoals Breda dat nog niet kent. 

Het Bredase college gaf in het najaar van 2022 het ‘Ontwerp Toekomstperspectief’ vrij voor participatie. Na een intensief participatietraject met omgeving en stakeholders is het Ontwerp Toekomstperspectief op onderdelen verrijkt. 

De Bredase gemeenteraad en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant stelden in juni 2023 het Toekomstperspectief ’ t Zoet vast. Het toekomstperspectief is het document waarin de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van ’t Zoet wordt verwoord. Het is een visie en geen in beton gegoten plan. 

Een nieuwe stadswijk heeft een park nodig. Op het Haveneiland is een ‘urban park’ gepland, gelegen tussen ’t Zoet en de Strip, goed verbonden met routes en bruggen.

Proef ’t Zoet – Toekomstperspectief 2040

Stadspark t’ Zoet (tijdelijk)

Een deel van het terrein is veilig gemaakt. Ca 2 hectare is omheind en ingericht als een park. In de voormalige ‘bietenbak’ aan de Markkade is 6.000 ton strandzand gestort, waardoor een soort Amphitheater is gecreëerd. Leerlingen van Curio plantten er bomen, delen van het park zijn ingezaaid met gras en er zijn wc’s geplaatst. Het park is te voet of met de fiets bereikbaar via de Markkade. De ingang is ter hoogte van de 'bietenbrug’.

Er is een prijsvraag geweest voor de tijdelijke invulling van het park. De winnaar is de Suikerklontjes. Wat zijn Suikerklontjes? Units in de vorm van – je raadt het al – suikerklontjes, waar maatschappelijke, bijzondere en/of culturele Bredase initiatieven samen op een duurzame manier onderdak krijgen en zorgen voor levendigheid in het stadspark van 't Zoet in Breda.

Openingstijden Stadspark 't Zoet

  • vrijdag tot en met zondag van 14.00 - 18.00 uur (van 1 april tot 1 oktober)
  • bij evenementen op terrein zijn er aangepaste openingstijden

Planning 't Zoet

Planning 't Zoet

2026

Start eerste fase ontwikkeling

2023-2026

Verdere uitwerking van het Toekomstperspectief en onderzoeken

2023 - 2026

Vervolg participatie

2023

Opening tijdelijk park 't Zoet

2023

Toekenning bijdragen van het Rijk en Ministeries voor de ontwikkelingen op 't Zoet

2023

Vaststellen Toekomstperspectief 't Zoet 2040 door Provincie en Gemeente Breda

2022 - 2023

Eerste participatie met betrokkenen

2021 - 2023

Gebiedsonderzoeken vinden plaats

2021

Intentieovereenkomst tussen Provincie en Gemeente Breda om de ontwikkeling te starten

2021

Aankoop terrein door Provincie en Gemeente Breda

2009

Sloop silo's terrein

2004

Sluiting CSM fabriek