Drie Hoefijzers

Op het terrein van de voormalige brouwerij Drie Hoefijzers verrijst een een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. Drie Hoefijzers bestaat uit twee grote plandelen. Het zuidelijk deel, rondom het Ceresplein, is reeds enkele jaren opgeleverd en bewoond. De nieuwbouw is hier in harmonie met de waardevolle en karakteristieke gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen.

Aan de Stationslaan is Drie Hoefijzers Noord nu in ontwikkeling. Voor het gebied is een plan ontwikkeld voor ongeveer 270 woningen en appartementen en enkele commerciële ruimten. In de richting van het station is de sfeer meer stedelijk met hoogbouw en richting oosten, naar de Doornboslaan, sluiten de woningen van drie lagen aan op de bestaande omgeving. Een groot deel van de woningen is inmiddels bewoond. Omstreeks eind 2022/begin 2023 zullen ook de twee appartementengebouwen gerealiseerd zijn. Met Drie Hoefijzers krijgt Breda er een nieuwe levendige buurt bij die de brug slaat naar de binnenstad. 

Voor meer informatie of inschrijven als belangstellende: www.driehoefijzers.nl