Drie Hoefijzers

Op het terrein van de voormalige brouwerij Drie Hoefijzers verrijst een een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied dat deel uitmaakt van sleutelproject Via Breda. Drie Hoefijzers bestaat uit een zuidelijk en noordelijk plandeel. In het zuidelijk plandeel zijn inmiddels ‘Het Oranjekwartier’, het appartementencomplex ‘Den Hertogh’ en de woningen aan de Smits van Waesbergestraat gerealiseerd. Daarnaast zijn woningen gebouwd aan de Ceresstraat, aan de andere kant van de Smits van Waesbergestraat en is de Ceresstraat opnieuw ingericht. De uitbreiding van de Sint Josephschool werd al eerder gedaan.

De vervolgfase ligt tussen de Stationslaan, Terheijdenstraat en Doornboslaan. Het wordt een buurt met stedelijke allure met veel aandacht voor architectuur en groen. Met Drie Hoefijzers krijgt Via Breda er een nieuwe levendige buurt bij die de brug slaat naar de binnenstad. 

Drie Hoefijzers

Hoofdkantoor voormalige brouwerij Drie Hoefzijers

Ontwikkelingspotentie

Dit gebied ontleent zijn ontwikkelingspotentie onder meer aan de gunstige ligging in de stad bij het centrum en het station en aan de aanwezigheid van meerdere, historisch waardevolle gebouwen, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij en het oude brouwhuis.Het voormalige Brouwhuis kreeg een nieuwe multifunctionele bestemming met onder andere werken en wonen.